Obsah

PARTNEREM ZPRAVODAJE JE:

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Financování úsporných opatření

Zelené střechy či fotovoltaické panely nám na budově nevyrostou samy od sebe, jako houby po dešti. K tomu, aby se mohla vize naplnit, je potřeba nejdříve uvažovat o možnostech financování investic. V současné době jsou cesty tři, které je možné vzájemně kombinovat.

Mnohé bytové i nebytové domy mají po komplexní revitalizaci, vyměnili stará okna za tepelně úspornější nové varianty, udělali nové opláštění, upravili i vnitřní prostředí budov. Všechna opatření výrazně šetří finance za energie. Na tyto revitalizace buďto čerpali úvěry, nebo využili vlastní zdroje v kombinaci s dotacemi. Tento samý model tak platí i pro investice, které přinesou domu další výrazné energetické úspory.

Dotační program Nová zelená úsporám, o kterou můžou žádat vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, vám na realizaci také přidá finance, a to nejenom na zelenou střechu, ale třeba i na fotovoltaické panely, o kterých také píšeme ve zpravodaji.

Dotace je možné kombinovat

Žadatelé o dotace mohou vhodně kombinovat více úsporných opatření. Například mohou instalovat solární systém pro ohřev vody a vytápění, instalovat malou domácí fotovoltaickou elektrárnu, využívat teplo z odpadní vody nebo realizovat zelenou střechu. Na realizaci zelených střech je možné čerpat až 500 Kč na m2. Díky těmto úsporným systémů budete bydlet úsporněji a výrazně vám klesnou náklady za provoz domů. Úplnou novinkou je pak možnost získat dotaci 150 tisíc korun na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem. Tato kombinace poskytuje ještě větší přínos jak z hlediska životního prostředí a provozních nákladů tak z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků.

Vyřízení dotace je nyní jednodušší a hlavně pohodlnější

Žadatelé mohou zasílat jak žádost tak veškeré související dokumenty ke zpracování přes internet. Dotaci je tak možné vyřídit kompletně z pohodlí domova bez nutnosti posílat dokumenty poštou či chodit na pobočku Fondu životního prostředí, jak tomu bylo doposud. Je tedy zcela na žadateli, pro jakou variantu se rozhodne. Samozřejmě všem žadatelům, kteří potřebují osobní konzultaci či nemají přístup k internetu, jsou stále k dispozici k podání i vyřízení dotace naši odborníci na všech 13 krajských pracovištích SFŽP. Zrychlit cestu k dotaci mají zájemcům i další nová opatření. V červenci SFŽP spustil nové, přehlednější webové stránky programu a vylepšenou on-line kalkulačku s pokročilými funkcemi pro výpočet dotace, nyní ruší některé dosud povinné dokumenty k doložení dotace, jako výpis z katastru nemovitostí či potvrzení o právní subjektivitě.

Pro mimopražské je tu IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí od letošního června rozšířené možnosti pro financování energeticky úsporných revitalizací bytových domů mimo území hlavního města Prahy.
 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 000 000 Kč. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2021. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené ne dříve než 1. ledna 2014. Žádosti se podávají výhradně elektronicky v informačním systému MS2014+ na stránkách mseu.mssf.cz.

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Informace o výzvě č. 78 „Energetické úspory v bytových domech IIi“ naleznete na webu IROP. Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj. Kontakty jsou k dispozici na stránkách www.crr.cz v sekci Kontakty IROP.

Můžete se také obrátit přímo na nás, kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu: info@pronasdum.cz